Bezoekuren

De bezoektijden zijn gelijk voor elke verpleegafdeling.  We vragen bezoekers die
na te leven. Bezoekers komen binnen via de hoofdingang.  Daar vindt u de routenummers gekoppeld aan een verpleegafdeling. Neem de lift of trap.  Op verscheidene plaatsen vindt u de routenummers terug die u moet volgen om naar de juiste afdeling te gaan.


Bezoekuren
Alle dagen van 14.00 u tot 20.00 u


Om vermoeidheid van de patiënt te voorkomen vragen we de bezoekers het bezoekersaantal en de bezoekduur te beperken en de aangegeven bezoekuren te respecteren. Laat kinderen korte bezoeken brengen en zorg ervoor dat ze niet rondlopen in gangen en op trappen.

Uitzonderingen op de bezoekuren zijn enkel mogelijk na overleg met de hoofd- of adjuncthoofdverpleegkundige van de betrokken afdeling.


In het revalidatieziekenhuis geldt een absoluut rookverbod.
Roken mag alleen buiten in de daartoe voorbestemde plaatsen en aan de ingang van RevArte.