Medewerkers aan het woord 

Revalidatieziekenhuis RevArte is sinds zijn verhuizing van Antwerpen-Linkeroever naar Edegem in december 2011, in volle groei. De verhuizing is niet alleen voor de patiënten een felle verbetering, maar ook voor de medewerkers. De afdelingen werden herverdeeld en nieuwe teams werden gevormd, met een mix van anciens, jonge krachten en nieuwkomers.
 


 
 
Peter Janssen (47) is een van die nieuwkomers, als verpleegkundige bij de afdeling geriatrie. Vorig jaar in oktober ging hij aan de slag, als pas afgestudeerde zelfs. “Ik heb al enkele carrières achter de rug. Vier jaar geleden besloot ik tot deze carrièreswitch. Eigenlijk is het begonnen toen mijn vader begon te sukkelen en hij in een rusthuis terecht kwam. Toen kwam bij mij het besef dat ik een job met meer inhoud wou, die zin en voldoening geeft in plaats van te werken om te werken. Ik dacht dat ik hiervoor té oud zou zijn. Maar tot mijn verbazing was er een redelijk grote groep van veertigers. Voordeel is dat je op die leeftijd op bepaalde vlakken al enige bagage hebt”, zegt hij.
 
Bijna een jaar later heeft hij nog steeds geen spijt van deze radicale ommezwaai, integendeel. “Die tevredenheid heb ik hier gevonden. Het feit dat je mensen kan helpen en hier weer ziet openbloeien, geeft heel veel voldoening. De zogenaamde miseriemythe wordt hier ontkracht. Volgens die mythe   verlies je alleen maar met ouder worden. Maar eigenlijk win je ook veel. Die positieve elementen halen we hier naar boven. Hier overheerst een positieve sfeer”, stelt Peter.
 
“Dat komt ook mede door de juiste teamspirit. Er is veel samenwerking en samenhorigheid. Er is veel aandacht voor de revalidant als mens. Ik heb ook stage gedaan in een aantal ziekenhuizen en daar moet alles snel vooruitgaan. Hier is er tijd om in gesprek te gaan met de patiënt, om een luisterend oor te bieden. Het zit dikwijls in kleine dingen”, merkt de verpleegkundige op.
 
De flexibiliteit die aan de dag wordt gelegd, is een ander element dat Peter als bijzonder positief ervaart. “Nadat ik begon, wilde ik graag nog halftijds bijstuderen. Dat was geen probleem. Nu werk ik 3/4 aan zes uur per dag en ook dat kan perfect. De meerderheid werkt hier trouwens 3/4 of parttime. Alles is bespreekbaar. Die open geest viel me meteen op bij het solliciteren. Nog een voordeel ten slotte is dat je de eerste vijf jaar al meteen je anciënniteit krijgt”, aldus Peter.