Indeling in klinieken

Revalidatieziekenhuis RevArte richt zich op de revalidatie van verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen
De medische diagnosegroepen waar wij revalidatiezorg voor aanbieden zijn gericht op volgende verworven aandoeningen :
Amputatie - Dwarslaesie - Orthopedie - Hersenletsel

Revarte zal ook aandacht schenken aan jong-volwassen slachtoffers met bovenvernoemde diagnoses ten gevolge van een (poly-)trauma door een verkeers-, arbeids-, sport- en recreatie ongeval. 

Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid die leidt tot een zo optimaal mogelijke sociale en professionele reïntegratie.
Om deze gespecialiseerde revalidatiezorg mogelijk te maken worden de revalidanten daarom behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen gespecialiseerd in de revalidatie van hersenletsels, amputaties, dwarslaesies en locomotorische problemen volgens welomschreven zorgtrajecten en professionele richtlijnen.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het behandelend team te organiseren in Klinische Revalidatie-Units.
Op deze manier wordt elke patiënt op basis van zijn zorgbehoeften- en zorgvraag toegewezen aan een Klinische Revalidatie-Unit.  Zo hebben we een :

Hersenletsel-Kliniek
 Amputatie-kliniek
 Dwarslaesie-kliniek
 Locomotorische kliniek

 
Op deze manier willen ons maximaal afstemmen op de hulpvraag van de revalidant en zijn omgeving.  De zorgbehoeften en hulpvraag van de revalidant binnen de individuele levensloop vragen soms om een specifiek zorgtraject of een door de overheid erkend zorgprogramma.
Daarom hebben we ook een :

 Zorgtraject voor de revalidatie van jong-volwassenen na een ongeval  
 Zorgprogramma Geriatrie

Meer informatie over de diagnosegroepen, klinische revalidatie-units, revalidatieprogramma's en behandelmethoden kan u vinden in onze Publicaties.