Aanvraag voor dagrevalidatie

Er dient een aanvraag tot opname te gebeuren via onze sociale dienst minstens 1 week voor ontslag uit het ziekenhuis door middel van het opnameformulier voor dagrevalidatie.


 DOWNLOAD HIER HET AANVRAAGFORMULIER VOOR DAGREVALIDATIE

of

maak een afspraak met de revalidatie-arts via het medisch secretariaat (indien de patiënt niet meer gehospitaliseerd is):

Medisch Secretariaat Revalidatieziekenhuis RevArte
tel. 03  210 60 05De revalidant wordt dan samen met de belangrijke naaste uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij één van onze revalidatieartsen, Dr. E. Van Tichelt of Dr. D. Claes.

De revalidatiearts zal in overleg met de revalidant, de sociaal verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige van het dagcentrum een revalidatieprogramma voorstellen afgestemd op de door haar vastgestelde noden.