Reïntegratiemogelijkheden

De doelstelling van revalidatie is om een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid te bereiken. Dit op verschillende domeinen. Het is belangrijk om de revalidant mee te begeleiden binnen deze domeinen en samen op weg te gaan.

 

Mobiliteit

De dienst sport & beweging streeft er naar om je terug te leren bewegen in het verkeer, ook indien je mogelijkheden beperkter zijn dan vroeger, biedt deze dienst verschillende zaken aan:

 Het terug leren fietsen: verschillende modellen kunnen uitgeprobeerd worden vb. handbike, easyrider,…
 Rolstoeltraining
 Openbaar vervoer oefenen
 Terug leren autorijden (in samenwerking met CARA)
 
 

Werk

Hertewerkstelling is een belangrijk thema bij jongvolwassenen. Inzake hertewerkstelling werken wij samen met VDAB, specifiek met de dienst GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding voor personen met een arbeidsbeperking) en GOB, een gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst van De Ploeg. Deze diensten hebben als doelstelling een brug te maken tussen revalidatie en hertewerkstelling. Tijdens de revalidatiefase wordt dit thema reeds opgenomen.

 

Onderwijs

Indien jongeren nog onderwijs volgen is het belangrijk om reeds tijdens de revalidatie contacten te leggen met de school, en waar mogelijk onderwijs mee te integreren in het revalidatieprogramma.  
Sinds 1 september 2014 is RZ RevArte erkend als vestigingsplaats voor de Leerexpert Ziekenhuisschool.  Twee leerkrachten van de ziekenhuisschool geven regelmatig les in RevArte.  Andere samenwerkingspartners zijn Bednet, School na Ziekenhuis, ... Samen met de jonge revalidant, de ouders, het multidisciplinair team van RevArte, Bednet, School na Ziekenhuis, de school en het CLB werken de leerkrachten een traject op maat uit.  Ook de toekomst, na opname bij ons, wordt samen met hen verder bekeken.

Voor de organisatie van onderwijs wordt beroep gedaan op volgende organisaties:

 Bednet
 Vrijwilligersorganisatie School na Ziekenhuis
 De Leerexpert Ziekenhuisschool