Indeling in klinieken

Zorgtraject voor de revalidatie van jonge revalidanten (16 - 30 jaar)

 

Revarte schenkt specifiek aandacht aan jonvolwassenen die na een ongeval (verkeers-, arbeids-, sport- en recreatieve ongevallen), een recent letsel of ingreep, intensieve revalidatie nodig hebben.  Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid die leidt tot een zo optimaal mogelijke sociale en professionele reïntegratie.

Om deze gespecialiseerde revalidatiezorg mogelijk te maken worden de revalidanten daarom behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen gespecialiseerd in de revalidatie van hersenletsels, amputaties, dwarslaesies en locomotorische problemen volgens welomschreven zorgtrajecten en professionele richtlijnen.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het behandelend team te organiseren in Klinische Revalidatie-Units. Op deze manier wordt elke patiënt op basis van zijn zorgbehoeften- en zorgvraag toegewezen aan een Klinische Revalidatie-Unit. Zo hebben we een

Hersenletsel-Kliniek
 Amputatie-kliniek
 Dwarslaesie-kliniek
 Locomotorische kliniek

 
Onze jong-volwassen revalidanten verblijven in een afzonderlijke unit waar ze specifieke medische en psychosociale ondersteuning krijgen aanvullend op ons gespecialiseerd revalidatieaanbod.  Op deze manier willen ons maximaal afstemmen op de hulpvraag van de revalidant en zijn omgeving. 
 

Meer informatie over de diagnosegroepen, klinische revalidatie-units, revalidatieprogramma's en behandelmethoden kan u vinden in onze Publicaties.