Revalidatie jongvolwassenen

Centrum Jonge Revalidanten, Herbosch-Ceurremans
 

Revalidatieziekenhuis RevArte richt zich op de revalidatie van verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen.  Naast de revalidatie voor volwassenen heeft RevArte een specifiek Centrum voor Jongvolwassenen,  Herbosch-Ceurremans.  Jongvolwassenen (tussen 16 en 30 jaar) die intense revalidatie nodig hebben na een ongeval (verkeers-, recreatie-, sport- of arbeidsongeval), een recent letsel of operatie, kunnen hier terecht.
 
 
Onze jonge revalidanten verblijven in een gebouw dat qua inrichting en interieur aangepast is aan hun leefomgeving. De onderzoeken en therapieën vinden plaats  in het revalidatieziekenhuis.
 


In RevArte worden de revalidanten behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen gespecialiseerd in de revalidatie van niet-aangeboren hersenletsels, amputaties, dwarslaesies en locomotorische problemen. Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid die leidt tot een zo optimaal mogelijke sociale en professionele reïntegratie.

Afhankelijk van de medische zorgcomplexiteit zal het realiseren van de revalidatiedoelstellingen gebeuren via een tijdelijke hospitalisatie of op ambulante basis.