Aanvraag voor revalidatie

Opnameprocedure hospitalisatie 


Aan de opname gaat een schriftelijke aanvraag vooraf, te bekomen bij de opnameplanner of hier te downloaden.
 
 DOWNLOAD HIER HET AANVRAAGFORMULIER VOOR HOSPITALISATIE
 

Op het moment dat men in het revalidatieziekenhuis kan opgenomen worden, zal de opnameplanner contact opnemen met de doorverwijzer om concrete afspraken voor de overbrenging te maken.


Bij opname zal men uw identiteitskaart vragen.
De gegevens zullen elektronisch worden ingelezen en laten ons toe de administratie met uw ziekenfonds te regelen.
 
Op dat ogenblik wordt u eveneens gevraagd een verklaring te ondertekenen waarop uw kamerkeuze vermeld staat. Zo u dit niet op de dag van opname in orde kunt brengen, vragen we u dit formulier binnen de drie werkdagen aan het onthaal te bezorgen.
 
Op al uw gegevens is de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.
 
Onze instelling is geregistreerd onder nummer 00-4639-17.
 

U kan het onthaal telefonisch contacteren via
tel. 03-2106060

 OVERZICHT VAN ALLE AANVRAAGFORMULIEREN (Hospitalisatie, Dagrevalidatie, Geriatrisch dagziekenhuis)