Ombudsdienst

 

Patiëntenrechten volgens de wet


Patiëntrechten zijn veelal vastgelegd in wetgeving.
Hieronder vindt u een overzicht van de wetgeving inzake de patiëntenrechten :

 Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 Recht op vrije keuze van de zorgverlener
 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 Recht op informatie over je gezondheidstoestand
 Recht op toestemming na informatie
 Recht op patiëntendossier
 Recht op klachtenbemiddeling

Wat indien men niet meer in staat is om zijn rechten uit te oefenen?
 

Plichten
 

Lees hier ons huisregelement (in voorbereiding)
 


Klachten en Ombudsdienst

Alle medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. We hopen dat u dit dat dan met ons bespreekt, zodat we ervan kunnen leren en hopelijk uw onvrede kunnen wegnemen. Klachten kunt u het beste eerst bespreken met diegene die volgens u verantwoordelijk is.

Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de ombudsdienst van ons ziekenhuis.  Deze kan u adviseren en u helpen bij het aankaarten van uw klacht.

Ombudsdienst:
Lut Van den Putte
Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem

tel. 03-2106002


of stuur een e-mail naar onze ombuds via het invullen van onderstaande velden. Druk dan op verzenden en uw bericht komt toe bij de ombudsdienst.
 

Aanhef: *
Voornaam: *
Achternaam: *
Bedrijf of functie (niet verplicht):
Telefoon:
E-mail: *
Onderwerp:
Bericht: *
Anti-spam code (tik deze code over in het lege vak ernaast): *