Behandelend team


Voor elke doelgroep werken meerdere disciplines samen in een gespecialiseerd multidisciplinair team om onze integrale revalidatiezorg te realiseren.
Wij hebben een  gespecialiseerd multidisciplinair team, samengesteld uit een kerngroep van:
 
Geneesheer-specialisten (Internist-geriaters  en Specialisten in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie-Geneeskunde)
Revalidatieverpleegkundigen
Geriatrische verpleegkundigen
Zorgkundigen

Kinesitherapeuten
Ergotherapeuten
Logopedisten
Sport- en bewegingstherapeuten
Neuropsychologen en klinisch psychologen
Sociaal verpleegkundigen
en maatschappelijk assistenten
Onthaalmedewerkers
Opnameplanners
Diëtisten
Apothekers en apotheek medewerkers
Pastorale werkers

Deze teams worden ondersteund door hotelmedewerkers en logistieke medewerkers, door secretariaatsmedewerkers, door de technische en de IT dienst, en administratieve medewerkers.


Ons behandelend team bestaat uit een kerngroep van :

 Artsen
 Neuropsychologen
 Verpleegkundig team
 Kinesitherapeuten
 Sport- en Bewegingstherapeuten
 Ergotherapeuten
 Logopedisten
 Klinische psychologen
 Sociaal verpleegkundigen
 Diëtisten
 Apothekers
 Hotel- en onderhoudsmedewerkers

 

Samenwerkingsvormen

RevArte hecht sterk belang aan de samenwerkingsvormen binnen het multidisciplinair team. 

Om optimaal rekening te houden met de behandelnoden van de revalidant (professionele richtlijnen), en een individuele continue bijsturing op basis van zijn/haar zorgvraag, verwachtingen, voorkeuren en inbreng, werkt het team aan de complexe implementatie van  transdisciplinaire samenwerkingsvormen binnen het revalidatieprogramma.

 Monodisciplinaire werkvorm
 Multidisciplinaire team-samenwerking
 Interdisciplinaire team-samenwerking
 Transdisciplinaire team-samenwerking

 

Op de afdeling voor jonge revalidanten organiseren we maandelijks een transdisciplinaire kookactiviteit.  de revalidanten en hun therapeuten bereiden de kookactiviteit samen voor met inspraak van de patiënten. Naargelang de mogelijkheden van elke revalidant draagt iedereen zijn steentje bij aan de kookactiviteit. De verschillende taken worden vooraf met de revalidanten overlopen en toegewezen in het kader van individuele therapeutische doelen.  De kookactiviteit wordt volledig therapeutisch begeleid en is aldus een volwaardige therapie.