Revarte Home
 

Behandelend team

Revalidatie is overwegend multidisciplinair. Dit wil zeggen dat ze op een gecoördineerde wijze wordt aangeboden door meerdere beroepsgroepen of disciplines die gezamenlijk in één behandelteam werken.
Het multidisciplinaire team bepaalt de revalidatiedoelen en het revalidatieplan. Doelstellingen voor revalidatie worden afgeleid van de toestand van de patiënt en de bevindingen uit het diagnostisch-klinimetrisch onderzoek, en van de doelen van de patiënt en diens familie. Deze doelen vormen de basis voor het revalidatieplan.

Ons behandelend team bestaat uit een kerngroep van :

 Artsen
 Neuropsychologen
 Verpleegkundig team
 Kinesitherapeuten
 Sport- en Bewegingstherapeuten
 Ergotherapeuten
 Logopedisten
 Klinische psychologen
 Sociaal verpleegkundigen
 Diëtisten
 Apothekers
 Hotel- en onderhoudsmedewerkers


RevArte hecht sterk belang aan de samenwerkingsvormen binnen het multidisciplinair team. 

Om optimaal rekening te houden met de behandelnoden van de revalidant (professionele richtlijnen), en een individuele continue bijsturing op basis van zijn/haar zorgvraag, verwachtingen, voorkeuren en inbreng, werkt het team aan de complexe implementatie van  transdisciplinaire samenwerkingsvormen binnen het revalidatieprogramma.

 Monodisciplinaire werkvorm
 Multidisciplinaire team-samenwerking
 Interdisciplinaire team-samenwerking
 Transdisciplinaire team-samenwerking

(Lees ook bij onze publicaties : Van multi- naar transdisciplinariteit binnen de revalidatiepraktijk)

Op de afdeling voor jonge revalidanten organiseren we maandelijks een transdisciplinaire kookactiviteit.  de revalidanten en hun therapeuten bereiden de kookactiviteit samen voor met inspraak van de patiënten. Naargelang de mogelijkheden van elke revalidant draagt iedereen zijn steentje bij aan de kookactiviteit. De verschillende taken worden vooraf met de revalidanten overlopen en toegewezen in het kader van individuele therapeutische doelen.  De kookactiviteit wordt volledig therapeutisch begeleid en is aldus een volwaardige therapie.