Doelgroepen

Onze revalidatie stelt de patiënt en zijn zorgproces centraal. Daarom is ons behandelend team georganiseerd in zorgclusters of klinieken
We bieden een residentieel en ambulant zorgaanbod aan met focus op 4 diagnosegroepen.

Zo hebben we een

Hersenletsel-Kliniek
 Amputatie-Kliniek
 Dwarslaesie-Kliniek
 Locomotorische Kliniek
 
De zorgbehoeften en hulpvraag van de revalidant en zijn omgeving over de levensloop vragen soms om een specifiek zorgtraject of een door de overheid opgelegd zorgprogramma.
Daarom hebben we ook volgende specifieke revalidatieprogramma's :

 Zorgtraject voor de revalidatie van Jong-Volwassenen na een Ongeval 
 Zorgprogramma Geriatrie


Meer informatie over deze doelgroepen kan u vinden in onze documenten