Revarte Home
 

Onze Missie en Visie op revalidatiezorg

In ons revalidatieconcept steunen we op een zorgvisie die aandacht voor de mens als eenheid als professioneel kenmerk omvat, d.w.z. waarin naast fysieke, psychologische en sociale effecten ook levensbeschouwelijke en ethische aspecten te onderscheiden zijn.  “Goede dingen doen op een goede manier”. Dit vat onze kerntaak van kwaliteit van zorg en dus ook onze kwaliteit van samen-werken samen.
 

 
 Wij implementeren professionele richtlijnen, zorgconcepten en kwaliteitssystemen met het oog op het bieden van kwalitatief goede zorg.

 Het appél van patiënt en medewerkers vraagt ook om een zorgvisie waarbij iedereen, zowel medewerker, patiënt en zijn naaste omgeving een wederzijdse houding van respect en verantwoordelijkheid draagt. 
 


Het draait dus in onze visie om het vinden van een juiste balans tussen enerzijds de waarden, behoeften en verwachtingen van de revalidant en anderzijds de unieke toegevoegde waarde van de professional in het stimuleren van de zelfstandigheid en het verminderen van de beperkingen van de patiënt. 

Revalidatieziekenhuis RevArte streeft als lerende organisatie daarom continu naar excellente revalidatiezorg, waarbij iedereen de ruimte moet krijgen om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.  Dit wordt gerealiseerd door het leveren van professionele zorg, veilige zorg, betrouwbare en transparante zorg.

RevArte streeft zo naar een hoge patiënttevredenheid en naar professionals die zich gerespecteerd voelen in de uitoefening van hun vak.
RevArte als “Kunde en Kunst van het Revalideren”.
 
 


Een duidelijke visie en missie hebben volledig te maken met de belangen van de revalidant en daaruit voortvloeiend het bestaansrecht van de organisatie.
Hieruit ontwikkelt Revalidatieziekenhuis RevArte haar waarden, identiteit en positie in de steeds veranderende wereld van de gezondheidszorg.  Deze missie en visie vormen de basis voor ons strategisch beleidsplan.  Dit kan u binnenkort terugvinden bij onze publicaties.

Download Strategisch Beleidsplan (in voorbereiding)