Revarte Home
 

Revalidatie in RevArte

Revalidatieziekenhuis RevArte richt zich op de revalidatie van verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen. Door de zich steeds uitbreidende medisch-technologische kennis overleven steeds meer mensen een ernstige ziekte, trauma of chirurgische ingreep. Steeds meer mensen worden daardoor met blijvende fysieke en cognitieve beperkingen geconfronteerd.

In RevArte worden de revalidanten daarom behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen gespecialiseerd in de revalidatie van hersenletsels, amputaties, dwarslaesies en locomotorische problemen. Voor elke revalidant streven we naar het bereiken van een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid die leidt tot een zo optimaal mogelijke sociale en professionele reïntegratie. 

Afhankelijk van de medische zorgcomplexiteit zal het realiseren van de revalidatiedoelstellingen gebeuren via een tijdelijke hospitalisatie of op ambulante basis. 

Revalidatieziekenhuis RevArte kan jaarlijks ongeveer 1600 revalidanten behandelen. Dit wordt gerealiseerd op basis van 194 bedden (opname), alsook 100 patiënten die op ambulante basis revalideren. Tevens beschikken we over een geriatrisch dagziekenhuis.