Kwaliteit en beleid: een deel van onze missie

 
Elke patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg, transparantie en informatie.
“Goede dingen doen op een goede manier” is voor ons de kern van kwaliteit van zorg en samen-werken. Dit lees je ook in onze missie en visie.

Revalidatieziekenhuis RevArte streeft als lerende organisatie daarom continu naar excelleren in de kwaliteit van revalidatiezorg, waarbij iedereen de ruimte moet krijgen om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dit wordt gerealiseerd door het leveren van professionele zorg, veilige zorg, betrouwbare en transparante zorg.  
RevArte streeft zo naar een hoge patiënttevredenheid en naar professionals die zich gerespecteerd voelen in de uitoefening van hun vak.  

 
 
Om deze opdracht ook effectief te kunnen waarmaken, werken we aan heel wat initiatieven om de kwaliteit van zorg en van het verblijf voor de patiënt continu te verbeteren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 
 Elke patiënt krijgt bij opname een identificatiebandje (polsbandje) met hierop zijn persoonsgegevens; een initiatief dat de veiligheid van de patiënt tijdens zijn verblijf verhoogt.
 
 Het team ziekenhuishygiëne werkt continu aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties door gerichte campagnes rond handhygiëne.
 
 Bij onze ombudsdienst kan men steeds terecht met een klacht in verband met het verblijf of zorg.  Deze klacht wordt bovendien gebruikt om gericht verbeteracties op te zetten.
 
 Via het meten van de tevredenheid van onze patiënten via een enquête bekijken we op welk vlakken we kunnen verbeteren.
 
 We organiseren regelmatig wetenschappelijk seminaries waaraan al onze medewerkers kunnen deelnemen. Zo leren we van elkaar.
 
 En nog vele andere initiatieven ...