Werken aan een kwaliteitslabel (accreditatie)

Revalidatieziekenhuis RevArte werkt aan het behalen van een internationaal kwaliteitslabel wat betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaalbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg kan voortbrengen. Hiermee kunnen we objectief aantonen dat we kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden aan onze patiënten.
 
Het bereiken van zo een kwaliteitslabel of accreditatie betekent een ingrijpend proces waarbij het hele ziekenhuis wordt gemobiliseerd om na te denken over kwaliteit en de positie van de patiënt. het doorlopen van dit proces noemt men een accreditatietraject.
 

NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

Een kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.  Revalidatieziekenhuis RevArte heeft gekozen voor een accreditatie door het Nederland Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ).
Het NIAZ werkt volgens de "Kwaliteitsnorm Zorginstelling". Binnen de NIAZ-Kwaliteitsnorm Zorginstelling worden kwaliteitsnormen omschreven. Deze zijn gebaseerd op de kwaliteitsbepalingen die binnen de sector zijn opgesteld. Daarnaast zijn normen ontleend aan wettelijke bepalingen. Bij kwaliteitsbewaking vindt er een interne professionele kwaliteitstoetsing plaats. Het doel van de kwaliteitsbewaking is het handhaven en vooral verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De gehanteerde bewakingsmethode moet een systematiek zichtbaar maken waardoor kwaliteitsverbeteringen opnieuw getoetst kan worden. 
 
Sinds 22 oktober 2012 zijn het NIAZ en Accreditation Canada International overeengekomen het gebruik van Qmentum in Nederland en België nader te verkennen. 
 
Het Qmentum stappenplan om een accreditatie te behalen (zie figuur hieronder), bestaat eerst uit een beoordeling of de zorgorganisatie in de mogelijkheid is om zich te laten accrediteren. Een tweede stap is de voorbereiding tot accreditatie, daarop volgt een zelfevaluatie. Via Qmentum wordt het evaluatieproces volledig geautomatiseerd. 

 


De uitleg van bovenstaande figuur en de essentie rondom het NIAZ-Qmentum accreditatietraject

Dhr. Kees Van Dun, Directeur van het NIAZ, geeft in onderstaande presentatie uitleg over de 4-jaar cyclus van het NIAZ-Qmentum accreditatieproces. 

 


Naast een externe audit zal ook een intern auditteam tal van processen in het ziekenhuis doorlichten. Van opname tot ontslag en van patiënteninformatie tot de veiligheid van onze apparatuur. Daarbij gaat het niet alleen om een beoordeling van afspraken en procedures, maar vooral om de daadwerkelijke opvolging daarvan in de dagelijkse praktijk.

 

Help ons met uw opmerkingen en suggesties 

Indien u reeds in RevArte verblijft of heeft verbleven kan u ons helpen door bepaalde opmerkingen en suggesties aangaande verbeterpunten aan ons door te geven. Dit kan via het invullen van onderstaand formulier. Alvast dank hiervoor:

 
 
Aanhef: *
Voornaam: *
Achternaam: *
Bedrijf of functie (niet verplicht):
Telefoon:
E-mail: *
Onderwerp:
Bericht: *
Anti-spam code (tik deze code over in het lege vak ernaast): *