Patiëntveiligheid

 
Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is (patiënt)veiligheid.
Niets is zo belangrijk in kwaliteitsvolle zorgverlening als het voortdurend borgen van de veiligheid van onze revalidant.  Door een samenloop van omstandigheden kan ieder van ons al eens een fout maken. Fouten of incidenten worden gezien als het falen van een systeem en niet als een opzettelijke daad van een medewerker.  Uit onze fouten willen we leren !
 
Revalidateziekenhuis RevArte bouwt aan een cultuur van patiëntveiligheid. Daarbij wordt iedere medewerker gestimuleerd om fouten en (bijna)incidenten te melden via een gedigitaliseerd meldingssysteem. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld waar er verbeteracties kunnen gevoerd worden. We zien het melden van een incident als een kans op verbetering. Iedere melding wordt onder de loep genomen en waar nodig worden multi-disciplinair verbeteringen doorgevoerd. Dit alles vindt plaats binnen een open en respectvol klimaat, waar de patiënt centraal wordt gesteld.
 
 
 
RevArte focust zich op onder andere op onderstaande patiëntveiligheidsdoelen:
 
 correcte patiëntidentificatie
 perfecte handhygiëne
 veilige medicatie
 vallen voorkomen
 effectieve communicatie

(klik op een topic voor verdere informatie)