Kwaliteit van zorg

 
 
Kwaliteitsvolle zorg krijgt een centrale plaats binnen de missie van Revalidatieziekenhuis RevArte.
 
Dit elke dag opnieuw in de praktijk realiseren is geen evidentie.  Al onze medewerkers zijn cruciaal om onze missie waar te maken.
 
 
Wat verstaan we onder kwaliteitsvolle zorg?
 
Kwaliteitsvolle zorg is :

 
Veilig 
 Effectief 
 Efficiënt 
 Patiënt-centraal 
 Tijdig
 Gelijkwaardig


In RevArte worden deze elementen van kwaliteit dagelijks ingezet om ons doel te bereiken: dagelijks de best mogelijk zorg aanbieden aan iedere revalidant.
 
Revalidatieziekenhuis heeft hiervoor een ziekenhuisbreed kwaliteitsbeleid uitgebouwd. Daarbij ligt de nadruk op het voortdurend verbeteren en het waarborgen van de zorgprocessen in ons revalidatieziekenhuis.

 Niveaus van kwaliteitsbevordering