Hersenletsel Kliniek

De hersenen kunnen op verschillende manieren plots beschadigd raken.
In de Hersenletsel-Kliniek richten we ons op de revalidatie van verworven of niet-aangeboren hersenletsels (afgekort NAH).  Hieronder verstaan we in de eerste plaats:

 Cerebrovasculaire stoornissen (stoornissen in de bloedvoorziening van de hersenen)     
 Traumatisch hersenletsel (een traumatische impact op de hersenen)
 Cerebrale anoxie en toxisch metabole stoornissen (bv. zuurstoftekort in de hersenen)
 Hersentumoren (ruimte innemend proces in de hersenen)
 Herseninfecties
 Epilepsie

Dit wordt gerealiseerd door een multidiscipliniar team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie bestaande uit o.a. artsen, neuropsychologen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, klinisch psychologen en sociaal verpleegkundigen.

Het bepalen van Individuele revalidatiedoelstellingen en het opstellen van een revalidatieplan gebeuren in lijn met ons revalidatieconcept.

Aan de hand van een adequate diagnostiek en specifieke revalidatieprogramma’s zal het behandelend team zo snel mogelijk een zicht krijgen op de functionele herstelmogelijkheden van een patiënt. 
 


Om de effectiviteit van reeds bestaande motorische, functionele en cognitieve revalidatieprogramma’s te waarborgen, moeten er tijdens het revalidatieproces voortdurend  nieuwe revalidatiedoelstellingen worden bepaald.
Uit onderzoek blijkt immers dat er meer en meer evidentie is voor continue verbetermogelijkheden na een  hersenletsel.  Hierbij speelt de plasticiteit van de hersenen een belangrijke rol.  Door allerlei reorganisatiemechanismen in de hersenen kunnen lange tijd na de hersenbeschadiging nog stoornissen en beperkingen in ernst afnemen en kunnen de functionele aanpassingen vergroten.

Op vlak van ons revalidatie-aanbod betekent dit dat na de hospitalisatie (duur gemiddeld 3 maanden) er nog mogelijkheden zijn voor verdere revalidatie in de vorm van dagrevalidatie of ambulante revalidatie.

We streven naar het stellen van realistisch haalbare behandeldoelen niet alleen in functie van het opstellen van een effectief revalidatiebeleid, maar ook voor het inzicht van patiënt en diens naastbetrokken.  


U kan de zorgtraject-verantwoordelijken van de Hersenletsel-kliniek een mail sturen door het invullen en verzenden van onderstaande velden :

 

Aanhef: *
Voornaam: *
Achternaam: *
Bedrijf of functie (niet verplicht):
Telefoon:
E-mail: *
Onderwerp:
Bericht: *
Anti-spam code (tik deze code over in het lege vak ernaast): *