Sociale dienst

Openingsuren :

Alle werkdagen bereikbaar van 8.30u tot 18u.
Om lang wachten te voorkomen, gelieve op voorhand een afspraak te maken.

Contacteer de sociale dienstWaarmee kan de sociale dienst u helpen ?

Onze sociale dienst staat ter beschikking voor de revalidant en zijn familie om bij te staan in de psychosociale begeleiding tijdens de opname en bij de voorbereiding tot ontslag. Zij geven ook een goed overzicht van de informatie over de beschikbare sociale voorzieningen en diensten.
Vijf volgende domeinen komen binnen de revalidatie vaak aan bod : financies, wonen, onderwijs en opleiding, werk en dagbesteding, en autorijden.

Zo kan de sociale dienst kan u bijvoorbeeld helpen bij :

 Psycho-sociale ondersteuning:
          • begeleiding bij de verwerking van een handicap, ziekte, afhankelijkheid, e.d.
          • een luisterend oor

 Organisatie thuiszorg:
          • thuisverpleging
          • gezins- en bejaardenhulp
          • poetshulp
          • warme maaltijdbedeling
          • personenalarm systeem
          • aanpassing van de woning en eventuele financiële tussenkomsten hiervoor

 Sociale en fiscale voorzieningen:
          • financiële tegemoetkomingen voor invaliden en bejaarden
          • speciale parkeerkaart
          • sociaal GSM- en telefoontarief
          • sociaal tarief voor gas- en elektriciteitsverbruik
          • zorgverzekering
          • belastingvoordelen
          • Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

 Rijgeschiktheid:
          • afspraken rond testen door CARA (rijgeschiktheid en voertuigaanpassing)

 Arbeidstrajectbegeleiding

 Ontslagvoorbereiding:
• begeleiding bij het zoeken en bespreken van een goede toekomstoplossing na de revalidatie: terug naar huis, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening, rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen, dagopvang en dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, hersteloorden

 Informatie rond Sociale Zekerheid:
          • invaliditeit
          • werkloosheid
          • pensioen
          • leefloon

 Allerlei informatie rond:
          • OCMW hulpverlening
          • (her)tewerkstellingsmaatregelen
          • hulpmiddelen (rolstoel, rollator, …)
          • verzekeringen: arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering
          • ziekenvervoer
          • zelfhulpgroepen (CVA, afasie, dwarslaesie, …)


Openingsuren
De sociale dienst is alle werkdagen bereikbaar van 8.30u tot 18u.
Om lang wachten te voorkomen, gelieve op voorhand een afspraak te maken.

Contacteer de sociale dienst